I don’t know why..

..обаче ми е добре. Спокойно, уверено. Макар и някак инертно. Окей, доста инертно. Просто е… в училище някак вървим наникъде, дори при наличието на край на срока и д и р е к т о р с к о (><), и имам чувството, че и животът ми не върви наникъде. Нима съм толкова зависима от училището?

Ама нали знаеш.. имам чувството, че като не върви училището, нищо не върви.

“А ти как си, какво правиш?”
“Нищо. Седя си. Все по течението.”
“Ние май винаги сме все така.”
“Май да. И май не е много добре.”
“Май.”

Та ей такова. Никакво.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s