cornflake girl

за първи път използвам бялата каишка за изподрания часовник
а няма и месец
а скоро ще бъдат три години и не чувствам липсата
и толкова ли е лошо да продължаваш напред

не знам как се превежда свеж в смисъл на пресен
или не искам да знам, да запазвам, да нося всичко в себе си
докато може да се редактира
ще го кътам някъде на топло

искам от онази дълга и дъждовно-мрачна пролет
мокро е

за всичко има първи път

нищо не ми напомня, нищо не ми напомня

но ти си побъркана, ти не си добре, ти имаш нужда от помощ..