Преди да съм я видял
Португалия е гальовна
Португалия е оранжева
Понякога колорадски бръмбар
Португалия е портокалова
Португалия е коркова та
па в гърлото на Европа
Португалия е залез залезваща
Португалия е запад западаща
Портокалия Португалова

(Георги Господинов)

Знам, че е рано. Просто си мечтая.

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s