в ушите ми песните преливат разкошно една в друга, а носталгичният ъгъл на слънцето в есенните следобеди ми напомня за онова момиче, дето съм била

she tells stories i, yet, have not got to tell
http://weliveyoung.blogspot.com/