в ушите ми песните преливат разкошно една в друга, а носталгичният ъгъл на слънцето в есенните следобеди ми напомня за онова момиче, дето съм била

she tells stories i, yet, have not got to tell
http://weliveyoung.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s