ice age

докато някъде течеше купон
другаде се събличахме с поглед
докато земята танцува в погром
тук изчерпахме нужда от повод

на ръба между двете стаи
в пространството на вратата
стоим без да можем да кажем
онова на върха на устата

и завинаги оставаме
между другото,
във времето.
а не можело да бъдеш
на 2 места
едновременно

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s