things that are killing my heart

събота следобед
мъртвият час по залез слънце
инстаграм
профили, от които съм изхвърлена
цигарите
библиотеката*
get lucky
гордите жени
датите
сроковете

онова, което остава след тях
+онова, което никога повече няма да бъде