things that are killing my heart

събота следобед
мъртвият час по залез слънце
инстаграм
профили, от които съм изхвърлена
цигарите
библиотеката*
get lucky
гордите жени
датите
сроковете

онова, което остава след тях
+онова, което никога повече няма да бъде

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s