Уравнение

не искам много от тебе
само процепите в съзнанието ти
дори когато граничат с екстремуми
глобалният ти минимум 
и корен от най-голямата ти стойност

искам те с всяка
твоя блокова матрица
но си безброй вариации и
дефиниции
хиперкомплексно число, с коефициент

с теб прилагам теория на игрите
теория на вероятностите
теория на полетата (сега топката е в моето)
теория на хаоса
за теория на пръстените е рано

искам те
тогава и само тогава, когато
си моя точка на сгъстяване
ъглополовяща на хармоничния ми ред
или формула, спирала

искам те, ала съм само
трансцендентно число, променлива
случайна величина
размито/празно множество
нулев елемент

искам да чертая
аналитична геометрия по тебе
но това е само вероятност
възможна при определен градус
и под конкретен ъгъл

не питай колко материал събирах, за да те побера във функция
оказа се, че истина, лъжа и свобода
също са математически понятия

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s