неделята е за гледане назад//скорпион2

всеки мъж в живота ми си има музикален еквивалент
по това познах, че не си за мен
имаше прекалено много заместители
които прекалено добре те заместваха
и прекалено бързо ги чух отново
без да си те спомням