неделята е за гледане назад//скорпион2

всеки мъж в живота ми си има музикален еквивалент
по това познах, че не си за мен
имаше прекалено много заместители
които прекалено добре те заместваха
и прекалено бързо ги чух отново
без да си те спомням

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s