***

По-лесно е да мразиш,
да си удавник;
да не знаеш,
че отдавна
съм простила
всички грехове;
И безпочвено се молиш
под това небе
и си мислиш „изкупувам
въображаема вина“
но на живо си самотен
в тишина и без луна;
И безпочвено ме викаш
с мними други гласове:
ти не знаеш – не тъгувам
вече милиони часове;
И безпочвено ще просиш
да те опростя сега:
тебе вече не те нося,
че не мога да те понеса.

**

По-трудно е да останеш
да стиснеш
зъби
да искаш
да имаш
дяволски
върви
да вържеш
ръцете си
нозете си
за да не тръгнеш
да искаш
да можеш
да устискаш
когато е трудно
да искаш
да можеш
да спреш
хилядите морски сирени
които викат към тебе
да искаш
да можеш
да спреш
морето, когато влече те
и казва, че ще вземе
цялото време
и цялото бреме

да се опиташ
да спреш
да се луташ
за да бъдеш
за мене, само за мене…