**

По-трудно е да останеш
да стиснеш
зъби
да искаш
да имаш
дяволски
върви
да вържеш
ръцете си
нозете си
за да не тръгнеш
да искаш
да можеш
да устискаш
когато е трудно
да искаш
да можеш
да спреш
хилядите морски сирени
които викат към тебе
да искаш
да можеш
да спреш
морето, когато влече те
и казва, че ще вземе
цялото време
и цялото бреме

да се опиташ
да спреш
да се луташ
за да бъдеш
за мене, само за мене…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s