bleeding words onto a page for you

ръцете ми са празни без ръцете ти
и липсата от тях осакатява
макар да казват – липсите са временни
в безтебие по-иначе се преживява

по-иначе четат се думите
и всичко ми се струва недописано
аз седмици прекарвам във безсъние
за да те спечеля само мислено

подлагам се на органичен разпад,
понеже няма друго съществуване
пълзя и влача се към другия етап
където няма повече преструване

и няма повече отричане
за липсата, тежаща на ръцете ми
и няма повече нещастни стихове
защото си изчезнал от сърцето ми

:)

“So what? You failed your finals. You gained some weight. So what? You’re single again. You lost your job. So what? What now? You live. You try again. That’s what.”