new slang

претърсвам вселените в главата си
и знам, че нещо куца на тази теория
когато влизаме един във друг
извън телата си
и ме избива на духовна еуфория
казваш ми, че всичко е случайно
-нищо не е писано
аз мога само да си тананикам
че напротив – има и неща
случващи се с хиляди причини
и да се усмихвам мислено