new slang

претърсвам вселените в главата си
и знам, че нещо куца на тази теория
когато влизаме един във друг
извън телата си
и ме избива на духовна еуфория
казваш ми, че всичко е случайно
-нищо не е писано
аз мога само да си тананикам
че напротив – има и неща
случващи се с хиляди причини
и да се усмихвам мислено

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s