:)

“Обичам те”, дори наужким
е подготовка за голямото представление.
Значи изобщо не се лъжем:
само репетираме.