Times are hard for dreamers

И ако това е големият свят,
не го искам.
Ако трябва да се смаля, за да ме приеме,
не го искам.
Ако трябва да се разделя с всичките си очаквания,
не го искам.
Ако трябва повече да слушам хорския глас отколкото вътрешния,
не го искам.
Ако трябва да се сбогувам с идеали, принцове и приказки,
не го искам.
Ако трябва да аплодирам чуждия егоизъм и да се кланям на трохи,
не го искам.
Ако трябва да внимавам да не съм прекалено добра, че добротата бъркали с наивност,
не го искам.
Ако трябва да се изпитвам, наказвам и съмнявам, докато си стана противна,
не го искам.
Ако трябва да се преглътна и примиря,
не го искам.
Не се искам такава жена:
не съм родена
да се целя ниско.