беше ми залепил звезди на тавана
да ги гледам преди да заспя
после да сънувам космическа любов
с него в главната роля
пластмасов еквивалент на приказките за лека нощ
бяха зле залепени
падаха, докато спя
една по една
като желания
които нямах време да си намисля
и питам оня хубостник
кога ще дойде да ги отлепи
а той ми вика
аз звезди не свалям