беше ми залепил звезди на тавана
да ги гледам преди да заспя
после да сънувам космическа любов
с него в главната роля
пластмасов еквивалент на приказките за лека нощ
бяха зле залепени
падаха, докато спя
една по една
като желания
които нямах време да си намисля
и питам оня хубостник
кога ще дойде да ги отлепи
а той ми вика
аз звезди не свалям

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s