артерия

в миналия си живот
сме били градове
когато са забождали
по картите карфици
при посещение
истинска кръв е текла
от вените ни
неслучайно
главен път
се нарича артерия
в миналия си живот
сме били градове
между нас
неразрушима връзка
толкова
че да ти втръсне
телепатия
на молекулярно ниво
платонична
междуградска любов
разменяли сме дарове
от единия град
в другия
сега си разменяме само думи
и нищо не ни свързва
междуградската тарифа
както знаете
е скъпа