артерия

в миналия си живот
сме били градове
когато са забождали
по картите карфици
при посещение
истинска кръв е текла
от вените ни
неслучайно
главен път
се нарича артерия
в миналия си живот
сме били градове
между нас
неразрушима връзка
толкова
че да ти втръсне
телепатия
на молекулярно ниво
платонична
междуградска любов
разменяли сме дарове
от единия град
в другия
сега си разменяме само думи
и нищо не ни свързва
междуградската тарифа
както знаете
е скъпа

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s