със теб във друго време?

ЗАХИР (чужд.) Незабравим, обсебващ.
Нещо или някого, с когото сме в контакт, постепенно започва да изпълва мислите ни, докато в един момент вече не сме способни да се концентрираме върху нищо друго.