Когато световете ни се срещнат,
ще прехапя езика си,
и зъбите ми ще порежат всички думи,
които мислиш, че за теб са писани.

Когато световете ни се срещнат,
желязото по устните ми ще напомня
кога пробождала съм себе си по листа
и ще започна тебе да прогонвам.

Когато световете ни се срещнат,
за сетен и последен път ще обещая
сама на себе си, че няма да те пускам
да влезеш в мен, когато най не те желая.

Когато световете ни се срещнат
– аз зная, че очите ти ще ме улучат, –
ще бягам много надалеч от теб
и ще се моля да не ми се случваш.