Когато световете ни се срещнат,
ще прехапя езика си,
и зъбите ми ще порежат всички думи,
които мислиш, че за теб са писани.

Когато световете ни се срещнат,
желязото по устните ми ще напомня
кога пробождала съм себе си по листа
и ще започна тебе да прогонвам.

Когато световете ни се срещнат,
за сетен и последен път ще обещая
сама на себе си, че няма да те пускам
да влезеш в мен, когато най не те желая.

Когато световете ни се срещнат
– аз зная, че очите ти ще ме улучат, –
ще бягам много надалеч от теб
и ще се моля да не ми се случваш.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s