*

той ритуално наостря си ножа
и аз поглъщам го с очи
когато обиграно залеза пробожда
а той започва да кърви
и раната разлива се по цялото небе
залязвало е слънцето над морското равнище
та черните ми мигли пълни са със сол
по повод сътвореното убийство