*

той ритуално наостря си ножа
и аз поглъщам го с очи
когато обиграно залеза пробожда
а той започва да кърви
и раната разлива се по цялото небе
залязвало е слънцето над морското равнище
та черните ми мигли пълни са със сол
по повод сътвореното убийство

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s