играеш си с нея

THE CURE for anything is salt water: sweat, tears or the sea. * – Isak Dinesen

лятото на лятото на лятото
ухае другаде
и начинът на чувстване
е друг; налятото
в телата ни
усещане за влюбване
ме прави плаха и смутена,
защото лятото.
но лятото не може да реши само –
нуждае се от нечие единодушно пророкуване.
когато най боли го, когато две се е превърнало в едно
когато две не стига да ти стигне, за да бъдеш.
и лятото, да, лятото, налятото на лятото
във чашата с клишираните цветове, със звуците.
със любовта, която все през лятото се случва;
със задушаването от годините и с натрупване.
ще си отиде лятото, ще се разлее от телата ни.
когато е на дъното,
когато на привършване е вече,
ще го затворя в тялото
и ще го нося вътре, вечно.
както поетите носят манерки, пълни с алкохол
за успокояване на духовете, за бягство от страха им
а ако всички рани на света лекуват се със сол*,
ще има и малко морска вода на дъното.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s