това преспокойно можеше и да не го правя

ейтоватукадамиседикатонапомняненатъпатаглаваникогаданеправятакиванеща

Габриела, ти си ужасен човек.

Защо бе, защо.

Ще се изям.

Страхотен албум, впрочем.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s