към единадесет
постлахме на земята
крясъци
викове
вой
или рев

на разсъмване
скочих
и съгласно присъдата
слънцето се появи

да се страхувам
да скъпя думите
да се стовари призракът
да потъне корабът
да преям със стара злоба
да взема навътре всичко това

да съчиня контраизмислица
за по-приемливо

да реша коя от двете ни
е по-вярна