да се страхувам
да скъпя думите
да се стовари призракът
да потъне корабът
да преям със стара злоба
да взема навътре всичко това

да съчиня контраизмислица
за по-приемливо

да реша коя от двете ни
е по-вярна

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s