with every thought so far

мисляченикойнесенуждаекойзнаеколкоотмен

много е изтощително, защото през известно време трябва да се успокоявам и да си повтарям, че всичко е наред

седя и плача мълчаливо, а на стола до мен – човек
лежа и плача мълчаливо, а на леглото до мен – човек
никой не разбра за тези престъпления

какво да се прави