with every thought so far

мисляченикойнесенуждаекойзнаеколкоотмен

много е изтощително, защото през известно време трябва да се успокоявам и да си повтарям, че всичко е наред

седя и плача мълчаливо, а на стола до мен – човек
лежа и плача мълчаливо, а на леглото до мен – човек
никой не разбра за тези престъпления

какво да се прави

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s