днес беше пролет.

вървях, косата ми беше на плитка.

и се усмихвах на себе си, и се чувствах странно влюбена: все едно за първи път, все едно съвсем от скоро, все едно тепърва.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s