отложих всичките си самоубийства заради теб

Може би съм демоверсия на бъдещите ти планове.
Може би съм работен вариант на някой друг след мен.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s