рокен(д)рол // rock END roll

това „д“ в думата само я забавя, каза ми
понякога си мисля, че си прав
някои букви наистина имат властта да забавят

чудя се дали ако знаехме, че последното,
което си казваме,
е последното,
което си казваме,
щяхме да прокълнем излишните букви,
които само забавят и спъват неизбежното,
или щяхме да им благодарим, че ги има.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s