*

Ще си легнем в легло от думи:
на сутринта
словесните гънки
по чаршафите
ще покажат точно къде
сме се докоснали
във преките на изреченията
и по завоите на премълчаното,
и по ъглите на всички въпроси,
които предпочитам да не съм задавала.
Ще се нагълтаме с метафори и гласни
и повече от всякога ще сме съгласни
на словоблудство и на логорея.
А ръбовете на укритото
в историите за лека нощ, с които се завиваме,
ще ориентират разминаването
и цяла нощ ще ни убиват.
На следващата вечер
лягаме сами
без никакви сюжети за сънуване.
На следващата вечер
не заспивам
без твоите мълчания,
без моите илюзии.