Did you say it?

I love you.

I don’t ever want to live without you.

You changed my life.

[тези три неща искам да кажа на три отделни човека точно сега]