закъсняло стихотворение №4

моят кораб се провиква към твоя кораб
да си раздерем пръстите по скалата
да изядем морето
моят кораб се провиква към твоя кораб
водата поглъща шума от разбитите сърца
и в океана няма покритие
моят кораб се провиква към твоя кораб
всичко, което искам да ти кажа
се дави в подводни вълни
моят кораб се провиква към твоя кораб
може би някога ще се открием на дъното
сега само прехвърляме животи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s