Един човек, с когото вече не сме близки, окачестви тази песен като велика.
И се замислих, че не, не е велика, но е ужасно приятна. Просто (с цялата условност и проблематична простота на простото) приятна. Това й е чарът. Защо една песен да не е само приятна? И в по-общ план: защо нещо да не е само приятно? Това отнема ли от хубостта му, от значимостта му?

14212652_1097051137068989_6804768598851830923_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s