Уилям Карлос Уилямс

Една приятелска раздяла

Ти? Пресметнато е.
Ти изпиваш ми кръвта,
това е всичко.

И защо
да се тревожа
за шофьора и хлебаря?

Аз не мисля за това.
Както ти към мен,
така и аз към теб.

Според мен
върви по дяволите. Аз
няма да се отзова отново.

 

*

Кодекс

Биещо сърце сред

перушина

от крила и от гърди

на тукашната

пустота е

антитеза

В любовта,

любов скъпа, любов моя

подробността е всичко

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s