ябълката

в началото бе словото
и словото беше наше
езикът, с който си говорехме
толкова споделен преди толкова точен
се раздвои и са различни посоките
началото ни все така едно и също е
там където думите се срещат и прегръщат
после нещо се разкъсва по средата
и ставаме част от змията която
подканва Eва
може би има нещо отвъд този език
може би има нещо отвъд това тяло
може би има все пак друго знание
хайде вземи си
как ще пораснеш
без да захапеш
хайде опитай
какво като не си готова
да се отровиш