ябълката

в началото бе словото
и словото беше наше
езикът, с който си говорехме
толкова споделен преди толкова точен
се раздвои и са различни посоките
началото ни все така едно и също е
там където думите се срещат и прегръщат
после нещо се разкъсва по средата
и ставаме част от змията която
подканва Eва
може би има нещо отвъд този език
може би има нещо отвъд това тяло
може би има все пак друго знание
хайде вземи си
как ще пораснеш
без да захапеш
хайде опитай
какво като не си готова
да се отровиш

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s