Една пета човек

майката на Ахил
го потопила в Стикс
за да стане неуязвим
да стане Бог
но нещо ѝ подшушнало
“Бог не съществува”
затова всъщност
не потопила петата
ако не друго
поне да стане
човек