Една пета човек

майката на Ахил
го потопила в Стикс
за да стане неуязвим
да стане Бог
но нещо ѝ подшушнало
“Бог не съществува”
затова всъщност
не потопила петата
ако не друго
поне да стане
човек

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s