to the 3k

i.

some day you will ask me
when I began to care so much
and I’ll tell you
when I hadn’t heard from you in a day
and I started checking the news
specifically
the accidents section

ii.

some day you will ask me
when I began to care so much
and I’ll tell you
when my father died
it was supposed to be an ending but
somehow I felt it was merely
the beginning

iii.

some day you will ask me
when I began to care so much
and I’ll tell you
that I once loved
and wasn’t loved back
since then I’ve been trembling with fear
that’s impossible to shake off

без територия

дори нямам фетиш към коси и рядко запомням
кой с каква е мисля ги за руси те са тъмни
чудя се дали запомням нечие лице изобщо
камо ли какво го обрамчва
макар че помня един непослушен кичур
разлюлян подобно махало
помня хоризонта който въпреки далечината
ми даваше усещане за близост
помня как докато единият спи
другият е буден
помня че настигането
е почти невъзможно
само кадри отрязъци дребни сладки
ни се полагат
поне докато съвпаднем географски
часовете наистина са само подробности
тиктакам на мъртъв език
откакто се помня
нали ти казах
времето не съществува
на ръката си нося часовник
чиито стрелки отдавна не мърдат

подозрение

YOU AND ME AND THE WORLD
Werner Aspenström

Don’t ask who you are and who I am
and why everything exists.
Let professors go into that,
they’re paid for it.
Place the kitchen scales on the table
and let reality weigh itself.
Slip on your coat.
Switch off the hall light.
Shut the door.
Let the dead embalm the dead.

Here we are walking.
The one in the white wellingtons
is you.
The one in the black wellingtons
is me.
And the rain falling over both of us
is the rain.

cherry coloured funk

на единия край на града
е пътят към онзи дом на баща ми
където е направил първите си стъпки
мислейки че не са достатъчни
само защото е нямало кой да му каже
че първата стъпка винаги е достатъчна

в самия център на града
е пътят на последния му дом
където направихме последните си стъпки редом с него
знаейки че не са достатъчни
защото само онзи който е вървял до края на загубата
знае че най-трудна е последната крачка към нещо чийто край не си предвидил

в другия край на този град
е онзи дом където стъпките се смесват
когато ставам нощем жадна и подсетена
и само се надявам крачките които правя сега
да не са назад дори при все че вече
се налага да говоря за теб в минало време

баща ми има три наречия за дом
в първия баба ми отсича черешата
във втория една черешка тупва меко в пръстта
в третия един плод пръсва сока си
докато гледам замислено календара
да определено е черешова задушница
казвам
и няма как – преглъщам