damage is done

като форматиран параграф в word
се предавам на промяната
окръглят ме зачервяват ме
прилагат ми нови стилове
други настройки на текста
отказвате или приемате
питат промените
ами приемам разбира се
приемам без опция undo