après tout

*

I remember one morning getting up at dawn, there was such a sense of possibility. You know, that feeling? And I remember thinking to myself: So, this is the beginning of happiness. This is where it starts. And of course there will always be more! It never occurred to me it wasn’t the beginning. It was happiness. It was the moment. Right then.

(из The Hours)

отне ми известно време и вглеждане, за да схвана този клип, но го намирам за много добър. (абе, кога започнах да гледам клипове?) и песента, и цитатът нямат за цел да кажат животът е прекрасен при всички обстоятелства. нц. животът е прекрасен въпреки всичко, което го прави да изглежда другояче.

последните дни* са ми суперемоционални, все едно цяла седмица имам рожден ден, хах.

М. ми каза нещо като не съм сигурна, че заслужавам всичко това – давам ли на хората толкова, колкото ми дават те? заслужила ли съм? с какво?

и аз се чудех същото. но И. каза със себе си.

*писала съм това малко преди да замина, не знам защо не съм го публикувала. но тази песен (и този клип) са нещата на 2017 г. мога да заплача всеки път, в който я слушам. особена смесица от нега и надежда.

не знам дали всичко (щ)е е наред. но животът е красив. дори когато е тъжен.

 

One thought on “après tout

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s