(con)temporary feelings

https://i.pinimg.com/originals/08/7a/1b/087a1b61137d21876f0abb347dfbf750.jpg

by Robert Montgomery

Не ме е яд, че всички дворци са временни. Но това не значи, че не тъгувам за всички приказки, за които вече е толкова късно, че не стават дори за приспиване.