кладенец за полусбъднати желания

взирам се критично в отражението:

една мигла, заседнала във вътрешния ъгъл на окото ми.

ето го източника на сълзите, значи.

а майка ми някъде зад мен,

вероятно изскочила от миналото,

подмята закачливо,

че падналата мигла е желание за сбъдване.

все такъв е парадоксът:

потенциално сбъднатите желания

причиняват сълзене.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s